Kvantové čištění

Tato metoda si mě získala svojí variabilitou a jednoduchostí. Vše je o klientovi. Na klientovi záleží, co chce řešit, a jak moc se do procesu položí. Já ho pouze provázím a pomáhám mu, aby se prokousal sítí svých vlastních přesvědčení, které mu často brání v harmonickém životě.

Skvělé je, že v průběhu tohoto procesu si klient uvědomuje, jakým způsobem ovlivňuje svou vlastní realitu. Proč nemá to, po čem touží. Proč nemá vyhovující a naplněný partnerský vztah, nebo proč ho trápí určité zdravotní problémy.

Cílem sezení/někdy ležení je, aby se klient uvolnil do všech variant toho, co ho trápí. Dochází tedy k ventilaci emocí, zvědomování vzorců a vlastních omezení a celkovému uvolnění. Výsledkem je stav klidu, kdy člověk už není v boji sám se sebou, nebo s danou situací.

Tím, že ustává tlak, se vytváří prostor pro změnu.

Úžasné je, že díky této metodě bereme svůj život opravdu do svých rukou. Pochopíme, že si můžeme s realitou skutečně hrát, a že je možné mít vše, co si sami dovolíme.

Lidé se často bojí svých emocí. Někdy děláme vše proto, abychom je nemusely zas a znovu prožívat. Nechceme se trápit, a tak se raději uzavřeme a emoce potlačujeme. Ty se však posléze mohou ukládat do těla, a pak začneme bojovat s psychosomatickými onemocněními, na které často není žádného léku. Sama jsem si touto zkušeností prošla. Ráda bych řekla, že není důvod se emocí bát. Často to totiž není tak hrozné, jak si dopředu myslíme. Emoce jsou vlastně naším pomocníkem. Je to taková kontrolka, která hlásí: "Halóóó, tady je problém!" Když se ji naučíme nepřehlížet, a naopak se obrátit k sobě a vyčistit příčinu, můžeme tak snadno předejít mnoha komplikacím.  

Zaujala mě metoda Kvantového čištění